Renovatie en Onderhoud

RENOVATIE IS EEN VAK APART

Het aanpassen van een pand voor woon of werk doeleinden aan de tegenwoordige eisen en ze voorzien van moderne woon, werk en leefgenot zijn ingrepen wat vakmanschap vraagt, bij ons bent u daarvoor aan het goede adres.

Tevens nemen wij de nodige maatregelen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn immers te gast tijdens de werkzaamheden!

Voorkom achterstallig onderhoud en hoge restauratie kosten. Het belang van onderhoud van de woning wordt voor veel mensen pas duidelijk wanneer het te laat is.